Project

Identificatie van proteasen die de membraangebonden transcriptiefactoren activeren gedurende mitochondriaal retrograde regulatie