Project

MYCOMASK: Beoordeling van de chemische risico's van voedingsmiddelen die gemaskeerde Fusarium toxines bevatten

Acroniem
MYCOMASK
Looptijd
01-02-2010 → 15-03-2012
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Other chemical sciences
  • Plant biology
 • Medical and health sciences
  • Nutrition and dietetics
 • Agricultural and food sciences
  • Agricultural animal production
  • Agricultural plant production
  • Food sciences and (bio)technology
  • Horticultural production
Trefwoorden
vloeistofchromatografie tandem tandem massaspectrometrie gemaskeerde mycotoxinen preliminaire risico-evaluatie
 
Projectomschrijving

Gemaskeerde mycotoxinen, waarbij het toxine gebonden is aan polaire substanties als suikers, ontsnappen aan de klassieke analytische technieken. Slechts weinig is geweten over hun voorkomen in voedingsmiddelen. In dit project wordt een analytische methode op basis van vloeistofchromatografie tandem massaspectrometrie (LC-MS/MS) ontwikkeld voor de simultane bepaling van vrije en gemaskeerde mycotoxinen teneinde de aanwezigheid van deze gebonden vormen van mycotoxinen in voedingsmiddelen in kaart te brengen. Daarnaast wordt de mate waarin dieren en consumentengroepen worden blootgesteld aan deze gemaskeerde toxinen ingeschat en wordt een preliminaire risico-evaluatie uitgevoerd.