Project

Op eindige-differenties-in-het-tijdsdomein gebaseerde modelleringsalgoritmes voor transitiemetaal-dichalcogeniden (TMDCs) in nanoelektronische, spintronische, and valleitronische componenten