Project

SUPURBFOOD - Naar duurzame manieren van urbane en peri-urbane voedselvoorziening

Acroniem
SUPURBFOOD
Code
41P04512
Looptijd
01-10-2012 → 30-09-2015
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Applied economics
  • Agricultural and food sciences
    • Agriculture, land and farm management
Trefwoorden
korte keten stadslandbouw multifuncitonele landbouw
 
Projectomschrijving

In dit project willen we ‘korte voedselketens’ en ‘multifunctionele landbouw’ eerder vanuit een stedelijk perspectief ipv plattelandsperspectief te benaderen. Voedselketens verkorten is een manier om de milieu-impact van agro-voedingssystemen te beperken. Als de ecologische prestaties van het agro-voedingssysteem willen verbeteren, moeten ook andere stromen bekeken worden (bv. nutriënten, water, en stedelijk afval). Dit project wil al deze aspecten integreren.