Project

Piloothal voor toegepast onderzoek en ontwikkeling rond verwerkingsprocessen van groenten en aardappelen

Acroniem
Veg-I-Tec
Code
41A00117
Looptijd
01-04-2017 → 31-12-2022
Financiering
Europese middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural animal production
    • Agricultural plant production
    • Agriculture, land and farm management
    • Other agriculture, forestry, fisheries and allied sciences
Trefwoorden
groenten aardappelen
Overige informatie
 
Projectomschrijving

Aan de faculteit bio-ingenieurswetenschappen aan de Universiteit Gent is reeds lang een ruime ervaring in

de verwerking van groenten en aardappelen en hoe deze verwerking de kwaliteit beïnvloedt. De hele keten

wordt als het ware geborgd, van teelt tot verwerking en vermarkting. Verschillende groepen zijn actief in

diverse subdomeinen van de verwerking van groenten en aardappelen: het wassen, het verpakken,

microbiologisch en chemische kwaliteit en veiligheid (incl. pesticiden), waterbehandeling, diepvries,

landbouweconomie, consumentengedrag ...

Het Laboratorium voor Voedingsmicrobiologie en Biotechnologie aan de Universiteit Gent Campus Kortrijk

binnen de vakgroep Industriële Biologische Wetenschappen, focust het onderzoek op voeding met als

onderzoekspijlers 1) fermentaties en 2) chemische en microbiologische kwaliteit. De onderzoeksgroep

maakt verder deel uit van Food2Know (UGent).

Het Laboratorium voor Voedingsmicrobiologie en Biotechnologie heeft de laatste 5 jaar heel wat expertise

en netwerk (met de sectororganisaties, bedrijven alsook andere kennisinstellingen nationaal en

internationaal) opgebouwd rond nevenstromen, waterkwaliteit, waterbehandeling en dit in de AGF

(aardappelen, groenten en fruit)-industrie. Het Laboratorium beschikt dus over de juiste expertise om de

onderzoeksactiviteiten en de valorisatie-activiteiten efficiënt en met kennis van zaken uit te voeren.

Het voorgestelde onderzoek is een logisch gevolg op het vierjarige FP7-project 'Veg-i-Trade'

(www.veg-i-trade.org) waarin binnen het Laboratorium voor Voedingsmicrobiologie en Biotechnologie

gewerkt werd aan waterbehandelingstechnieken in het kader van vers versneden groenten en fruit en waar

nationale en internationale publicaties uit voortvloeiden. Deze kennis werd ook gedissemineerd naar de

bedrijfswereld, zoals via een directe IWT-TETRA (Gebruik van essentiële oliën in water als tool voor de

verwijdering van pathogene en bederfflora); en via bilateriaal onderzoek of KMO-portefeuille (Toepassing

van waterdesinfectie voor de verlenging van de houdbaarheid van verse versneden sla; Toepassing van

waterdesinfectie voor de verlengingen van de houdbaarheid van sugar snaps). Via literatuurstudie, labo- en

bedrijfspraktijk in deze projecten werd een accuraat beeld gevormd van de nodige condities voor het

succesvol uitvoeren van waterdesinfectie praktijken in de voedingsindustrie.

 
 
 
Disclaimer
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Regional Development Fund, ERDF. Neither the European Union nor the authority can be held responsible for any use the may be made of the information contained therein.