Project

Multi-tracer methoden voor het bepalen van bodemherverdeling in functie van boedembehoud, duurzame productie en mulieuzorg

Code
01N03113
Looptijd
01-01-2013 → 30-11-2018
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Geology
    • Physical geography and environmental geoscience
Trefwoorden
bodemfuncties fall-out radionucliden sedimentatie erosie Vlaanderen stroomgebied
 
Projectomschrijving

Het project beoogt de ontwikkeling van gevalideerde monstername-, meet- en interpretatiemethodes met fall-out radionucliden (137Cs, 210bex, 7Be) voor het karakteriseren van de ruimtelijke verspreiding van bodemerosie en sedimentatie, het verbeteren van bodemorisiemodellen, en het evalueeren van de impact op het functioneren van de bodem op veld en stroomgebiedschalen. De experimentele opzet omvat labo en veldexperimenten, bodemerosiemodellering en bodemkwaliteitsbeoordeling.