Project

Chronische pijn, stigma en invalidatie: de bijdrage van discrepanties tussen ziektemodellen van individuen met chronische pijn en zorgverleners.

Looptijd
01-11-2020 → Lopend
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Health psychology
    • Social psychology not elsewhere classified
    • Sociology of health
Trefwoorden
Chronische pijn stigma gezondheidspsychologie ziektemodellen gezondheidszorg
 
Projectomschrijving

Stigma en invalidatie zijn veelvoorkomend in de context van chronische pijn, zelfs binnen de gezondheidszorg. Het huidig project overschrijdt bestaand onderzoek door twee perspectieven in te nemen t.a.v. deze dynamische processen. Enerzijds een contextueel perspectief dat focust op verschillende instellingen binnen de gezondheidszorg. Anderzijds een temporeel perspectief dat focust op het traject dat patiënten afleggen in de gezondheidszorg over de tijd heen. We verwachten dat discrepanties tussen de ziektemodellen aangehangen door individuen met chronische pijn (ICPs) en zorgverleners gerelateerd zullen zijn aan gepercipieerde stigmatisatie en invalidatie. De voornaamste doelen zijn om onderzoek te doen naar (1) de aard van stigmatiserende en invaliderende responsen tijdens klinische ontmoetingen; (2) de discrepantie tussen ziektemodellen van ICPs en zorgverleners en het verband met stigma en invalidatie; en (3) de impact van stigmatisatie en invalidatie op de levenskwaliteit van patiënten over de tijd heen en de mediërende rol van gepercipieerde stress en therapietrouw. Het contextueel perspectief zal focussen op stigma in gezondheidszorg contexten die een verschillend ziektemodel onderschrijven. Het temporeel perspectief zal focussen op variaties stigma over de tijd heen en mogelijke veranderingen in gezondheidszorgnetwerken over de tijd heen. De doelen zullen onderzocht worden aan de hand van een multi-methodische benadering.