Project

Op witlicht gebaseerde confocale fluorescentie-microscoop voor levenslange beeldvorming voor 3D-live-beeldvorming met meerdere parameters

Code
3I001922
Looptijd
01-05-2022 → 30-04-2026
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor-woordvoerder
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Medical biophysics
 • Engineering and technology
  • Biomaterials
  • Biomaterials engineering not elsewhere classified
  • Biophotonics
  • Environmental microorganism biotechnology
Trefwoorden
Kernfaciliteit 3D live imaging confocale microscoop met volledig geïntegreerde FLIM-module (Fluorescence Life Imaging)
 
Projectomschrijving

 Fluorescentie levenslange beeldvormingsmicroscopie(FLIM) is een hulpmiddel voor het bestuderen vanbiologische processen op een live, multiparameter enkwantitatieve manier. Moderne FLIM confocalemicroscopen uitgerust met respectievelijke hardware ensoftware maken een snelle en hoogwaardige 3D-analysemogelijk van cel- en weefseloxygenatie, metabolisme,celproliferatie en -differentiatie en hun reactie op therapieen infectie. FLIM-systemen voldoen reeds aan de vereistenom te werken met patiënt-afgeleide tumor xenograften,organoïden en geavanceerde 3D-cel- en weefselgebaseerdemodellen, maar staan open voor de volgende generatiebeeldvormende revolutie(s) en opkomendbiowetenschappelijk en biomedisch onderzoek. DeUniversiteit Gent en het universitair ziekenhuis zijnstrategisch gelegen in Oost-Vlaanderen, met sterkeconnecties met andere afdelingen, Cancer ResearchInstitute Gent (CRIG), Departement Farmaceutica, GUT, VIB,en belangrijke onderzoekscentra in België en daarbuiten,waaronder Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.De oprichting van een moderne FLIM-microscoop met live-beeldvorming zal grensverleggend onderzoek van topniveaukatalyseren voor de Universiteit Gent en samenwerkendeteams, en zal de versterking van Gent en België als centrumvan academische en ondernemende excellentievergemakkelijken, in de EU en de internationalegemeenschap.