Project

Op weg naar een haalbare diagnose- en behandelingsstrategie voor mitochondriale aandoeningen via onderzoek op menselijke embryo's en pluripotente stamcellen

Code
G051017N
Looptijd
01-01-2017 → 31-12-2020
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Other biological sciences
    • Other natural sciences
Trefwoorden
stamcellen mitochondria menselijke embryo's
 
Projectomschrijving

  Mitochondriaal DNA (mtDNA) ziekten voornamelijk afkomstig zijn van gebreken in het mtDNA, meestal manifesteert in een heteroplasmatisch wijze met cellen die zowel wild-type en gemuteerd mtDNA kopieën. De mutatie lading in cellen vertegenwoordigt de verhouding van mutant tot wild type mtDNA. Bij gebrek aan therapeutische behandeling, het overwinnen overdracht van mtDNA aandoeningen is een must. Pre-implantatie genetische diagnose maakt het mogelijk voor de selectie van embryo's met weinig of geen detecteerbare mutatie belasting. Als een eerste doelstelling, zullen we de doelmatigheid van de volgende generatie sequencing verifiëren voor het bepalen mutatie belasting, alsmede meting mtDNA kopieaantal in cellen en embryo's van patiënten met een bekende mtDNA mutatie. Momenteel is de mechanismen reguleren mutant variant mtDNA segregatie en progressie blijven grotendeels onbekend. Derhalve willen wij geïnduceerde pluripotente stamcellen (iPSCs) van individuen afkomstig van een bekende mitochondriale aandoening, een unieke en zeer waardevol model voor het bestuderen van de pathofysiologie van deze aandoeningen in vitro. Wij zullen de segregatie patroon van wild-type en gemuteerd mtDNA in iPSCs tijdens de zelf-vernieuwing en differentiatie te verkennen. Concreet willen we om na te gaan hoe de mutatie belasting de functionaliteit van deze cellen beïnvloedt, met een bijzondere focus op differentiatie potentieel en de luchtwegen tarieven. Ten slotte zullen we de evaluatie van de werkzaamheid en de veiligheid van de momenteel voorgestelde nucleaire transfer technieken om de overdracht van mitochondriale ziekten bij de mens te overwinnen.