Project

FlexSys - Een flexibel elektriciteitssysteem dat bijdraagt tot de bevoorradingszekerheid

Acroniem
FlexSys
Code
160V5621
Looptijd
01-09-2021 → 31-08-2024
Financiering
Federale middelen: divers
Promotor-woordvoerder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Applied economics not elsewhere classified
  • Engineering and technology
    • Building physics
    • Electrical energy production and distribution
    • Renewable power and energy systems engineering
Trefwoorden
elektrische energiesystemen flexibiliteit bevoorradingszekerheid
 
Projectomschrijving

Het benutten van het enorme flexibiliteitspotentieel van het aggregeren van gedistribueerde activa is cruciaal om de bevoorradingszekerheid te behouden in het op hernieuwbare energie gerichte elektriciteitssysteem van de toekomst. Om dit waar te maken, legt dit project de ontbrekende basis op het gebied van academische kennis, technologieontwikkeling en waardeproposities. Het unieke en multidisciplinaire consortium dat de hele waardeketen bestrijkt bevordert innovatie en creëert maatschappelijke waarde door middel van een burgergestuurde aanpak. Het resultaat maakt een forse reductie van uitstoot, afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, inperking van hernieuwbare energiebronnen en belemmeringen voor investeringen door prosumenten.