Project

Sociale instructies: het effect van sociale variabelen op instructie volgen.

Code
3F001420
Looptijd
01-11-2020 → 31-10-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Neuroimaging
    • Neurocognitive patterns and neural networks
    • Social behaviour and social action
    • Social perception and cognition
Trefwoorden
Sociale cognitie
 
Projectomschrijving

Instructies zijn een essentiële communicatievorm en een hoeksteen van culturele evolutie. Vorig onderzoek heeft de cognitieve en neurale mechanismen onderliggend aan de capaciteit om instructies snel te verwerken en op te volgen reeds geïdentificeerd. Wat hierbij echter vaak genegeerd werd is dat instructies inherent sociaal zijn: ze worden altijd door iemand aan iemand gegeven. Om dit unieke menselijke vermogen om instructies snel te implementeren volledig te begrijpen, is het daarom van belang om niet enkel de cognitieve processen onderliggend aan het opvolgen van instructies in kaart te brengen, maar ook hoe deze processen gemoduleerd worden door de sociale context. In dit project test ik aan de hand van een driefasenmodel hoe sociale kenmerken van de instructeur de mechanismes onderliggend aan het opvolgen van instructies mee vorm geven. Ik kijk hierbij naar twee sociale variabelen, namelijk de betrouwbaarheid en de sociale status van de instructeur, die reeds eerder werden geïdentificeerd als belangrijke sociale kenmerken. Hiervoor zal ik gebruik maken van gevalideerde gedragsparadigma’s zoals de dichotische luistertaak, de prospectieve gebruikstaak, en de stop-signaaltaak. Door de cognitieve en neurale markers van sociale effecten bij het volgen en uitvoeren van instructies in kaart te brengen, zal dit project een belangrijke open vraag in de literatuur beantwoorden en inzicht bieden in de ware sociale kracht van instructies.