Project

Oorzaken van micro-inflammatie en cardiovascular lijden bij chronisch nierfalen: rol van uremische peptiden

Code
3G016210
Looptijd
01-01-2010 → 31-12-2015
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Biochemistry and metabolism
 • Medical and health sciences
  • Cardiac and vascular medicine
  • Medical biochemistry and metabolism
  • Urology and nephrology
  • Cardiac and vascular medicine
  • Medical biochemistry and metabolism
  • Urology and nephrology
  • Cardiac and vascular medicine
  • Medical biochemistry and metabolism
  • Urology and nephrology
Trefwoorden
inflammatie uremische retentiestoffen cardiovasculair lijden
 
Projectomschrijving

Zowel de retentie van uremisch componenten als de nierfunctievervangende therapie kunnen bijdragen tot micro-inflammatie en de hiermee gepaard gaande cardiale belasting bij chronische nierfalen. In het bijzonder zal het effect van uremische peptiden op leukocyten en specifieke leukocytensubpopulaties bestudeerd worden dmv in vitro screening. De betrokken pahtophysiologische mechanismen zullen ontraffeld worden met als doel de retentiestoffen te classeren op basis van hun toxiciteit.