Project

Identificatie van een pijnhandtekening bij het klassieke type van Ehlers-Danlos syndroom

Code
3F000920
Looptijd
01-11-2020 → 31-10-2022
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Neurophysiology
    • Musculo-skeletal systems
    • Cellular interactions and extracellular matrix
    • Genetics
 
Projectomschrijving

Pijn is een majeure uitdaging voor de moderne geneeskunde daar ze vaak onvoldoende reageert op de huidig beschikbare pijnstilling. Recente studies tonen aan dat de extracellulaire matrix (ECM) een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling en het persisteren van pijn. Opvallend hierbij is dat chronische pijn één van de meest voorkomende klachten is bij mensen met genetische aandoeningen van de extracellulaire matrix. De Ehlers-Danlos syndromen zijn een heterogene groep van erfelijke bindweefselaandoeningen gekenmerkt door hyperextensibiliteit en fragiliteit van de huid, gewrichtshypermobiliteit en veralgemeende bindweefselfragiliteit. Defecten in een scala van ECM moleculen liggen aan de basis van deze aandoeningen. Met een prevalentie van 1:20 000 is het klassieke type EDS het meest voorkomende moleculaire verklaarde type van EDS, dat wordt veroorzaakt door defecten in collageen type V. Momenteel is er over de mediatoren en de processen die pijn veroorzaken bij EDS weinig geweten. Daarom beogen we met dit project het verloop en ontstaan van pijn te karakteriseren en de rol van ECM moleculen in chronische pijn te bestuderen bij deze patiënten. Dit met de combinatie van zowel vragenlijsten en experimentele pijntesten, als moderne immunohistochemische, transcriptoom- en proteoom-technologieën. Het uiteindelijke doel van deze studie is het verbeteren van patiëntenzorg en het ontwikkelen van meer effectieve en veilige pijnstilling voor EDS patiënten en verwante aandoeningen.