Project

Op zoek naar de analytische resultatieve constructie. Een microtypologische vergelijking van Romaanse en Germaanse talen.