Project

Ontsluiting van de datagegevens van databron PRIMADATA naar het toekomstige Vlaams Eerstelijnsdata Consortium en een analyse van de bestaande gegevens i.v.m. zorgintegratie