Project

Onderzoek naar de immunoregulatorische eigenschappen van ferroptose in experimentele kankermodellen

Code
3F000820
Looptijd
01-11-2020 → 31-10-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Cancer biology
    • Cell death
    • Cancer therapy
Trefwoorden
Immunogene celdood ferroptosis kankerbiologie
 
Projectomschrijving

Immunogene celdood (ICD) is een fenomeen waarin afsterven van kankercellen leidt tot het activeren van de adaptieve anti-tumor immuniteit. Het ontstaan van het concept van ICD heeft geleid tot ontwikkeling van nieuwe anti-kankerstrategieën. Naast inductie van immunogene apoptose en necroptose, is nu ook inductie van ferroptose voorgesteld als een veelbelovende anti-kankerstrategie. Desalniettemin is er maar erg weinig gekend over de immunogeniciteit van ferroptose. Onderzoek uitgevoerd door onze groep heeft nu aangetoond in vitro en door profylactische vaccinatie in vivo dat ferroptose immunosuppressieve responsen kan teweegbrengen, wat mogelijk leidt tot verergerde tumorgroei. Bovendien hebben we ook aangetoond dat profylactische vaccinatie met een mengsel van apoptotische en ferroptotische kankercellen resulteert in minder bescherming tegen tumorgroei dan een vaccinatie met enkel apoptotische cellen. Deze schijnbare dominante immunosuppressieve capaciteit van ferroptose zou een grote therapeutische impact kunnen hebben omdat de meerderheid van chemo- en radiotherapeutische behandelingen mengsels van celdood induceren, waaronder ook ferroptose. In dit project willen we de mechanismen van immunosuppressie door ferroptose ontrafelen en onze bevindingen verder onderzoeken in een syngeen orthotopisch colon carcinoma model. Tot slot willen we onderzoeken of inhibitie van lipide peroxidatie tijdens radiotherapie zou kunnen leiden tot een verhoogde respons van het immuunsysteem.