Project

Analaysis van de betrekkingen tussen “Gelijke kansen in het leven” en “Early Childhood zorg en onderwijs”, als basis voor sociale rechtvaardigheid en menselijke ontwikkeling: de case study van Mauritius

Looptijd
17-11-2014 → 16-11-2015
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Education, culture and society
    • Social work
    • Other sociology and anthropology
Trefwoorden
voorschoolse voorzieningen sociaal beleid gelijke kansen
 
Projectomschrijving

Het onderzoek gaat de relatie na tussen gelijke kansen en voorschoolse voorzieningen. Het gaat na hoe normatieve interpretaties van gelijkheid vorm geven aan beleid inzake kinderzorg, door een analyse van hedendaagse gelijkheidsfilosofen en door een discoursanalyse van internationale organisaties. Daarnaast wordt een gevalsstudie van Mauritius gedaan aan de hand van analyses van een longitudinale dataset.