Project

Concessief-conditionele bijzinnen: Een typologisch onderzoek

Looptijd
01-11-2020 → Lopend
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Linguistic typology
 
Projectomschrijving

Deze studie onderzoekt concessief-conditionele bijzinnen vanuit een functioneel-typologisch perspectief. Op basis van een gestratificeerd sample van 50 talen wordt onderzocht welke coderingsstrategieën worden gebruikt om concessieve conditionaliteit uit te drukken in de talen van de wereld. Daarbij worden drie kwantificeringsstrategieën onderscheiden: scalaire concessief-conditionele bijzinnen (zoals in het Nederlandse 'zelfs als'), alternatieve concessief-conditionele bijzinnen (Ndl. 'of ... of ...') en universele concessief-conditionele bijzinnen (Ndl. 'gelijk W/W ... (dan) ook'). Meerdere methodes worden gecombineerd om data over deze nauwelijks beschreven constructies te verzamelen. Bovendien wordt onderzocht met welke andere zinstypes concessief-conditionele bijzinnen structurele overeenkomsten vertonen om de positie van deze constructies in de conceptuele ruimte te bepalen. Daarna wordt er aandacht aan besteed welke grammaticale factoren de coderingsstrategie in een bepaalde taal beïnvloeden, waarbij gebruik gemaakt wordt van gesofisticeerde statistische methodes zoals conditional inference trees en random forest. Als laatste stap worden functionele verklaringen voor de vastgestelde correlaties gegeven.