Project

ORC module met mono-schroef expander en directe warmtewisselaars voor restwarmterecuperatie met de mogelijkheid tot directe mechanische aandrijving