Project

Hoogland samenlevingen en bosgemeenschappen in India: van de late oudheid tot de vroegmoderne tijd

Code
3G0F0621
Looptijd
01-09-2021 → 31-08-2026
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Archaeology of Australia, Asia, Africa, and the Americas
  • Funerary archaeology
  • Landscape archaeology
  • Asian history
  • Landscape and ecological history
Trefwoorden
India Surveys en enquêtering Taal- en tekstanalyse Veldonderzoek Middeleeuwen Oudheid Azië Geschiedenis Archeologie
 
Projectomschrijving

Niet-geletterde en niet-monumentale samenlevingen en de materiële overblijfselen van deze culturen worden bedreigd door grondstofwinning, landbouwontwikkeling en ontbossing. Het begrijpen van deze gemeenschappen is dus actueel, zo niet urgent. Het doel van dit project is om onze beperkte kennis over het verleden van bosbewoners in de Zuid-Indiase hooglanden te verbreden. In plaats van het conventionele perspectief te hanteren dat bosbewoners in de hooglanden als afgezonderd en geïsoleerd beschouwd, belicht dit project de rol die bosbewoners gespeeld hebben in de beschavingsgeschiedenis. Voor dit doel richt het project zich op de beboste hooglanden van het Nilgiri gebergte in Zuid-India, van het begin van de tijdrekening tot aan de vroege 19e eeuw. De voornaamste uitkomst van dit project is de ontwikkeling van multidisciplinaire methodologieën, waarbij de archeologie van hooglandse bossen en de geschiedenis van de lokale gemeenschappen benaderd wordt vanuit materiële cultuurstudies, landschapsarcheologie, historische etnobotanie en tekstuele analyse. Het huidige onderzoek naar de archeologie van de Indiase bossen en de pre-koloniale geschiedenis van de Indiase bosbewoners in ontoereikend. Om die reden vormt het voorgestelde project een belangrijke kans om de studie van een onderbelicht onderwerp in Zuid-Azië studies te verbeteren, en om uiteindelijk het projectteam en de onderzoeksgroep van het South Asia Network Ghent (SANGH) te positioneren als leiders in het vakgebied.