Project

Het ontcijferen van de ruimtelijke en temporele variabiliteit van het “Mediterranean Outflow Water” langs de noordoost Atlantische continentale rand: inbouwen en verbeteren van contourieten in sequentiestratigrafische modellen