Project

CREATION – Creatie van een nieuwe methodologie voor analyse van de invloed van textiel op mensen

Acroniem
CREATION
Looptijd
01-11-2010 → 31-10-2012
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Other mechanical and manufacturing engineering
    • Other materials engineering
Trefwoorden
sensorische methodologie invloed van textiel op mensen
 
Projectomschrijving

Dit project heeft als doel het effect van textiel op menselijke organismen te analyseren en op basis daarvan een hiërarchisch systeem te ontwikkelen van textiel. De te ontwikkelen methodologie baseert zich op fysiologische parameters, subjectieve en objectieve handmeting en een “reactie op textiel”-model. Aan de basis liggen fysische testen op vrijwilligers die verschillende soorten textiel zullen dragen, psychologische reacties op textiel en objectieve labotesten. De finale fase bestaat uit een sensorische procesmodellering op basis van stimulatie van mensen door textiel.

Via labotesten met vrijwilligers zal de invloed van textiel op menselijke fysiologische parameters geanalyseerd worden. De proeven op textiel betreffen fysische metingen van de weefsels, bv. vloeistofdoorlaatbaarheid, luchtdoorlaatbaarheid, thermische weerstand, THV volgens Kawabata.