Project

Verbetering van de bescherming van grondrechten en toegang tot rechtsbijstand voor voorgevangen gevangenen in de Europese Unie

Acroniem
EUPRETRIALRIGHTS
Looptijd
01-09-2017 → 28-02-2019
Financiering
Europese middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Punishment and criminal justice
    • Human rights law
Trefwoorden
gevangenis EU samenwerking fundamentele rechten
 
Projectomschrijving

De studie heeft als doel de toegang tot juridische bijstand voor gedetineerden in lidstaten van de Europese Unie in kaart te brengen. Bestaand onderzoek in EU-lidstaten toont aan dat de toegang tot juridische bijstand wanneer men zich in een gevangenis bevindt onderling sterk kan verschillen, zowel op het vlak van regelgeving als in de praktijk. Dit leidt er toe dat in de EU fundamentele rechten geschonden worden en dat de toegang tot een rechter niet overal in de EU in de zelfde mate verzekerd kan worden, ondanks het toezicht door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de introductie van EU-wetgeving. De studie dient de consolidatie en harmonisatie van het recht op juridische bijstand en de toegang tot de rechter voor gedetineerden doorheen de EU te verzekeren.