Project

Duurzame productie van ectoïne via methanotrofen en algen: van biogas tot hoogwaardig product (EctoMet)

Acroniem
EctoMet
Code
G0E0723N
Looptijd
01-01-2023 → 31-12-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor-woordvoerder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Microbiomes
  • Engineering and technology
    • Environmental microorganism biotechnology
Trefwoorden
biogas
 
Projectomschrijving

 

Een holistische benadering van grondstoffenherwinning uit organisch afval is cruciaal voor een succesvolle bio

-gebaseerde circulaire economie, waarin anaerobe vergisting een centrale rol speelt. Momenteel wordt biogas gebruikt voor de productie van elektriciteit of biomethaan. In dit project introduceren we een nieuwe waardeketen voor biogas in de productie van het hoogwaardige ectoine, via een consortium van methanotrofe bacteriën en microalgen of methalgen. Allereerst zal een duale strategie van co-aanrijking (top-down) en co-opgroeien van microalgen en methanotrofe stammen (bottom-up) het potentieel maximaliseren om een effectief ectoine producerend methalgen consortium te creëren. Vervolgens zullen de methalgen consortia met de hoogste ectoine productiviteit gebruikt worden voor de semi-continue productie van ectoine en de creatie van nieuwe 3-dimensionele methalgen granules om efficiënt ectoine te oogsten. Ectoine zal geoogst worden uit de methalgen biomassa door middel van het microbieel melken concept. Tenslotte zullen een economische en milieu-impact analyse van het nieuwe ectoine productieproces uitgevoerd worden. Om deze doelstellingen te realiseren, is een interdisciplinair consortium met experten in microbiologie, reactortechnologie, productafscheiding en duurzaamheidsanalyses samengesteld.