Project

De verplichting van de overheid om economische en sociale rechten te beschermen tegen inbreuken door transnationale ondernemingen: rechtsgeschillen inzake gezondheidsproblemen naar aanleiding van grondstofwinning.

Code
3F026613
Looptijd
01-10-2013 → 30-09-2017
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Law
    • Other law and legal studies
Trefwoorden
duurzame ontwikkeling verplichting om te beschermen Economische sociale en culturele grondrechten Bedrijfsleven en mensenrechten
 
Projectomschrijving

Mensenrechten verbinden transnationale ondernemingen (TNO's) in principe niet rechtstreeks. Overheden zijn daarentegen verplicht om de rechten van hun burgers te beschermen tegen inbreuken door TNO's. Ontwikkelingslanden willen echter een aantrekkelijk investeringsklimaat behouden en leggen dus geen strikte reglementering op aan TNO's. Het onderzoeksproject analyseert of de verplichting van overheden om mensenrechten te beschermen via procesvoering kan worden afgedwongen.