Project

Rechtspluralisme in België: een mensenrechtenanalyse van familiale conflictenbeslechting bij migrantengemeenschappen (BEPLULEX)

Code
12Y05611
Looptijd
28-02-2011 → 31-10-2015
Financiering
Federale middelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Anthropology
    • Law
Trefwoorden
minderheden migratie rechtspuralisme mensenrechten België
 
Projectomschrijving

Het onderzoeksproject zal het huidige gebrek aan empirische kennis over officieuze rechtspraktijken inzake familierecht van significante migrantenpopulaties in België invullen. Het onderzoek is erop gericht een beter begrip tot stand te brengen van ‘paden naar niet-statelijke rechtsvinding’, deze rechtspraktijken te toetsen aan het kader van het rechts- en normatief kader van de mensenrechten en beleidsaanbevelingen te formuleren.