Project

"Hyenas in Petticoats": Britse satire door vrouwelijke auteurs in de vroege achttiende eeuw, 1670-1760

Code
3F000120
Looptijd
01-11-2020 → 30-04-2025
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Early modern literature
    • Gender studies
    • Literatures in English
    • Literary history
Trefwoorden
satire
 
Projectomschrijving

Hyenas in Petticoats bestudeert als eerste Britse satire door vrouwelijke auteurs uit de “gouden periode” van satire (ca. 1670-1760). Onderzoekers tot nu toe definieerden de satirische productie van deze periode op basis van een erg beperkt corpus van de meest bekende—en exclusief mannelijke—schrijvers. Ze stellen dat vrouwelijke auteurs simpelweg niet satirisch schreven omdat het restrictieve literaire klimaat hen dit niet toeliet. Dit project weerlegt deze stelling en onderzoekt een corpus van onderbestudeerde vrouwelijke satirici om zo gangbare definities van satire in vraag te stellen. Deze studie vertrekt vanuit de hypothese dat vrouwen hun satirische visie uitten in genres die onderzoekers tot nu toe gemist hebben als belangrijke dragers van satirische kritiek, zoals “amatory fiction” en essays in tijdschriften. Dit project werpt zo een nieuw licht op de formele diversiteit van satire, maar het biedt ook een nieuw perspectief op satirisch auteurschap en de sociale en emotionele functies van satire door het onderzoeken naar hoe de formele kenmerken van deze genres de satirische elementen van de teksten beïnvloeden. Op die manier draagt dit onderzoek niet alleen bij aan een beter begrip van vrouwelijk auteurschap uit deze periode omdat het een onderbestudeerd element van hun tekstuele productie benadrukt. Het suggereert zo ook dat het in vraag stellen van canonformatie kan leiden tot een accurater en diverser beeld van hoe satire in de 18e eeuw beoefend werd.