Project

De mesh vertellen: ecologie en het niet-menselijke in hedendaagse literatuur en in mondelinge vertelling (NARMESH)

Acroniem
NARMESH
Code
41A02317
Looptijd
01-02-2017 → 31-07-2022
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Language studies
  • Literary studies
  • Theory and methodology of language studies
  • Theory and methodology of linguistics
  • Theory and methodology of literary studies
  • Other languages and literary studies
 • Social sciences
  • Anthropology
Trefwoorden
ecokritiek
 
Projectomschrijving

NARMESH is een multidisciplinair project dat onderzoekt hoe verhalen de menselijke verbeelding van het niet-menselijke kunnen opvoeren, uitdagen en verruimen. Het doel is om na te gaan hoe verhalen (1) kunnen vatten op welke manieren mensen afhangen van de niet-menselijke wereld en (2) het menselijke begrip van het niet-menselijke kunnen herijken. Dat potentieel wordt bestudeerd in zowel hedendaagse literatuur (na 1990) als in mondelinge vertelling.