Project

EXTRACT: Automatisch Terminologie Extraheren uit Vergelijkbare Corpora