Project

Alliantieonderzoeksgroep: Sociale Veiligheidsanalyse

Code
05L00409
Looptijd
01-05-2009 → 30-04-2012
Financiering
UGent-middelen
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Safety, prevention and police
Trefwoorden
veiligheid politie
 
Projectomschrijving

De raden van bestuur van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent hebben een raamovereenkomst goedgekeurd die een structurele en verregaande samenwerking tussen beide instellingen mogelijk maakt. Een Alliantieonderzoeksgroep groepeert minstens 6 onderzoekers vanuit de UGent en vanuit VUB (en mogelijks ook vanuit hun associatiepartners). Deze onderzoekers zijn actief rondom een gemeenschappelijke onderzoekslijn.

  SVA concentreert zich op criminologisch onderzoek naar 'sociale veiligheid'. Sociaal verwijst enerzijds naar de selectie- en afhandelingsstrategieen gehanteerd door de actoren in de strafrechtsbedeling en in andere gebieden betrokken bij het criminaliteitsvraagstuk. De rol van zowel discours als praktijk in deze strategieen vormen hierbij belangrijke aandachtspunten. Anderzijds wordt ingezoemd op de ervaringen, visies en beleving van de burgers en gebruikers mbt. de selectie- en afhandeling. Meer algemeen gesteld wordt vooral aandacht besteed aan het herverdelingsvraagstuk inzake veiligheid in onze samenleving. Het veiligheidsprobleem is immers niet gelijk voor iedereen; de ongelijke verdeling van macht, inkomen, sociaal en cultureel kapitaal ondermijnt de garanties van de rechtstaat op gelijke rechten. De maatschappelijke ongelijkheid wordt maw. binnen de sfeer van veiligheid gereproduceerd.