Project

Ondernemingsheterogeniteit en de vraag- en aanbodzijde van spillover-effecten van buitenlands directe investeringen

Code
3G090910
Looptijd
01-01-2010 → 31-12-2015
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Applied economics
  • Economic development, innovation, technological change and growth
  • Economic history
  • Macroeconomics and monetary economics
  • Microeconomics
  • Tourism
Trefwoorden
internationale economie spillover effecten multinationals
 
Projectomschrijving

Dit project analyseert de spillovereffecten van de aanwezigheid van buitenlandse ondernemingen op lokale ondernemingen. Drie groepen kenmerken bepalen de grootte en richting van spillovers. Positieve spillovers zijn dus conditioneel en niet vanzelfsprekend. We beschouwen kenmerken aan de ‘vraagzijde’ (spillovers hangen af van kenmerken van binnenlandse ondernemigen) aan de ‘aanbodzijde’ (kenmerken van buitenlandse dochterondernemigen) en ‘omgevingskenmerken’ (industrie-, regio-, en landkenmerken).