Project

Internalisering van het peptidensignaal AtPep1 en zijn receptoren AtPEPR1 en AtPEPR2 en coreceptor BAK1: implicaties voor de aangeboren immuunreacties bij planten.