Project

LightMan: Management van licht in bedekte teelten

Acroniem
LightMan
Looptijd
01-09-2015 → 31-08-2019
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Auto-ecology
  • Ecophysiology and ecomorphology
  • Physiology
 • Agricultural and food sciences
  • Horticultural crop production
Trefwoorden
bedekte teelten
 
Projectomschrijving

Belichte teelten kennen in Vlaanderen een sterke toename, en afzetkanalen staan positief tegenover deze ontwikkeling. Voorlichtingsdiensten zoeken naar plantecofysiologische grenzen in belichte teelten, en veredelaars willen betere (snellere) screeningsmethoden in de analyse van de plantgeschiktheid voor belichte teelt. Telers streven naar een optimalere inzet van hun productiemiddelen. LightMan focust op plantgeschiktheid, plantreactie en praktijkvragen met betrekking tot het gebruik van kunstmatig licht. Niettegenstaande sla, tomaat en aardbei elk een specifieke benadering hebben bij het toepassen van kunstlicht, is er gekozen voor een gezamenlijke aanpak. Vragen hebben vaak dezelfde achtergrond en ervaringsuitwisseling tussen teelten werkt stimulerend.

Onderzoeksresultaten en impact
Binnen het vierjarig VLAIO LA-traject "LightMan" heeft UGent intensief en succesvol samengewerkt met het Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW), het Proefcentrum Hoogstraten (PCH), het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt (PCG) en de kennisinstelling Thomas More. Er werd steeds gestreefd naar een gezamenlijke en wetenschappelijk gefundeerde aanpak van belichtingsvraagstukken bij bedekte teelten sla, tomaat en aardbei. De impact van LightMan kan als zeer groot samengevat worden:

 • voor de bij aanvang van het project nog niet-belichte bedrijven: bewustwording over de mogelijkheden van belichting (door infosessies, artikels, studiedagen, berekeningen, begeleide bezoeken); meer duidelijkheid over het potentieel van belichting. Zo werd een grote groep bereikt, wat geleid heeft tot een groot aantal nieuwe installaties; buiten bedrijven die binnen de duur van het project geïnvesteerd hebben, voorziet het consortium dat op korte tot middellange termijn nog nieuwe investeringen zullen volgen bij overige bedrijven; investeringen gebeuren dankzij inzichten vanuit LightMan, zeer bewust op basis van een gefundeerde SWOT-analyse.
 • voor de reeds belichte bedrijven: bewustwording en nadenken over momenten waarop belicht wordt (begrippen als aantal mol licht, daily light integral (DLI), lichttransmissie)
 • voor de toeleveranciers: kansen om een grotere groep telers te bereiken (o.a. op ontmoetingsmomenten als studiedagen); producten werden gedemonstreerd bij proeftuinen; kennis en inzicht verkregen over de invloed van belichting op de plant; door meer inzicht bij telers, kunnen toeleveranciers hun product ook makkelijker verkopen.

Op het succesvolle slotevent "Meer met licht" (georganiseerd op woensdag 27 november 2019) werden alle resultaten gebundeld. De presentaties kunnen geraadpleegd worden op de volgende websites:

Proefcentrum Hoogstraten: 
https://www.proefcentrum.be/extranet/tomaat/presentatieshttps://www.proefcentrum.be/extranet/paprika/presentaties;https://www.proefcentrum.be/extranet/aardbei-onderzoek/presentaties

Proefstation voor de Groenteteelt:
https://www.proefstation.be/voor-telers/media-en-publicaties/presentaties

Thomas More:
http://kce.thomasmore.be/ligthman.html