Project

Interactieve effecten van verhoogde stikstofinput, klimaatopwarming en veranderend beheer op de dynamiek van bosplanten

Code
3E005111
Looptijd
01-10-2011 → 30-09-2017
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Plant biology
  • Agricultural and food sciences
    • Forestry sciences
Trefwoorden
bosplanten-ecologie klimaatverandering stikstofdepositie
 
Projectomschrijving

Het doel van dit project is het achterhalen van de interactieve effecten van verhoogde stikstofinputs, klimaatopwarming en veranderde bosbeheermatige lichtbeschikbaarheid op de performantie van bosplanten, en de diversiteit en samenstelling van bosplantengemeenschappen. Om deze onderzoeksvragen te behandelen, gebruiken we enerzijds een database van bosplantenheropnames en zullen we anderzijds stikstof, temperatuur en lichtbeschikbaarheid experimenteel manipuleren.