Project

PISA 2012 (2010-2014) voor werkingsjaar 2014

Looptijd
01-01-2014 → 30-06-2014
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Education curriculum
  • Education systems
  • General pedagogical and educational sciences
  • Specialist studies in education
  • Other pedagogical and educational sciences
Trefwoorden
PISA
 
Projectomschrijving

De Programme for International Student Assessment (PISA) is een internationale evaluatie die op 15-jarige studenten 'lezen, wiskunde en wetenschap geletterdheid meet. PISA bevat ook maatregelen van algemene of vakoverschrijdende competenties, zoals het oplossen van problemen. PISA benadrukt functionele vaardigheden die de studenten als zij hebben verworven in de buurt van het einde van de leerplicht. PISA wordt gecoördineerd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), een intergouvernementele organisatie van de geïndustrialiseerde landen en in de Verenigde Staten wordt uitgevoerd door NCE's bevatten. PISA werd voor het eerst toegediend in 2000 en wordt uitgevoerd om de drie jaar. De meest recente beoordeling was in 2012.