Project

Ondergrenzen voor partiële differentiaaloperatoren op compacte Lie-groepen