Project

Een microfluïdische benadering ter realisatie van contactloze laser-geïnduceerde fotoporatie voor celgebaseerde therapieën