Project

Klimaatbestendige weesgewassen voor meer DIVERSITEIT in de landbouw

Acroniem
CROPDIVA
Looptijd
01-09-2021 → Lopend
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Crop science
    • Agribusiness
    • Sustainable agriculture
    • Food sensory sciences
Trefwoorden
gewassen duurzame landbouw agri-voedingsketen agrobiodiversiteit
 
Projectomschrijving

Agrobiodiversiteit is een cruciale voorwaarde voor ecologisch en economisch duurzame landbouw- en voedselsystemen. Bovendien is het een belangrijk instrument voor ecologische intensivering van landbouwsystemen. Agrobiodiversiteit is echter een complex concept dat het resultaat is van de interactie tussen de omgeving, genetische hulpbronnen en managementsystemen die worden gebruikt door mensen uit verschillende culturen. CROPDIVA zal de agrobiodiversiteit in Europese landbouwteeltsystemen op verschillende niveaus en langs verschillende geografische en sociaaleconomische gebieden versterken, wat resulteert in veerkrachtige voedsel- en diervoederproductiesystemen. Om de projectdoelstellingen te realiseren zal CROPDIVA zich richten op (1) de promotie van zes onderbenutte gewassen: haver, triticale, pelloze gerst, smalbladige lupine, boekweit en tuinboon in verschillende teeltsystemen en (2) op het creëren van nieuwe waardeketens. De geselecteerde gewassen hebben unieke eigenschappen. Ten eerste worden de zes onderbenutte gewassen gekenmerkt door een brede genenpool, die dient als reservoir voor belangrijke eigenschappen gerelateerd aan b.v. veerkracht tegen (a)biotische stress en voedingskwaliteit. Deze grote genetische diversiteit zorgt voor de ontwikkeling van klimaatbestendige rassen. Ten tweede hebben de geselecteerde gewassen grote ecologische voordelen en zijn ze geschikt in het kader van een duurzaam gewasbeheersysteem. Veel van deze gewassen produceren bijvoorbeeld nectarrijke bloemen en/of leggen biologisch stikstof vast. Andere gewassen resulteren in vroege stoppels, die het mogelijk maken om dek-/vanggewassen als tweede gewas te zaaien of de gewassen zijn vroeg rijp wat leidt tot een lagere verdampingscoëfficiënt en minder watergebruik. Ten derde hebben deze gewassen een hoge voedings- en voedseltechnologische waarde, wat veel mogelijkheden biedt om zowel nieuwe voedingsproducten als niet-voedingsproducten te ontwikkelen. Dit zal leiden tot een meer gediversifieerde waardeketen die nieuwe marktkansen zal bieden voor de lokale food/feed en aanverwante non-food industrie met de productie van nieuwe innovatieve producten die afgestemd zijn op de lokale vraag