Project

Elke cel telt! Het transformeren van bewegingswetenschappen door middel van transcriptoom analyse van een enkele menselijke spiervezel

Code
1268023N
Looptijd
01-10-2022 → 30-09-2025
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Single-cell data analysis
  • Transcription and translation
  • Exercise physiology
  • Musculo-skeletal systems
  • Cell physiology
Trefwoorden
Oefening psychologie
 
Projectomschrijving

Gezondheidsinitiatieven ter bevordering van fysieke activiteit en beweging zijn belangrijk om chronische ziekten te voorkomen en genezen. Om het onderliggende mechanisme van deze aanpassingen in het belangrijkste doelorgaan, de skeletspier, te begrijpen, moeten we ons realiseren dat 'elke cel telt'. Het huidig project heeft tot doel bewegingswetenschappen te ontleden tot het spiervezelniveau, gebruikmakend van de recente vooruitgang in sequentiëring op het niveau van een enkele cel. De skeletspier is heterogeen en bestaat uit zowel spier-specifieke (70%) als niet spier-specifieke (30%) cellen. De huidige onderzoekspraktijk onderzoekt mRNA-expressie op het niveau van de gehele spier, waarbij de diversiteit in aanpassingen per celtype wordt genegeerd. Daarom ontwikkelen we een nieuwe aanpak: TRANSCRIPTOOM ANALYSE VAN ENKELE SPIERVEZELS. Het nut van deze nieuwe techniek zal worden aangetoond door 3 veelvoorkomende methoden in de spierfysiologie in vraag te stellen met als doel: - een nauwkeurigere manier te ontwikkelen om spieraanpassing na inspanning in kaart te brengen - een precieze onderverdeling van het vezeltype te ontwikkelen, die verder gaat dan de methode op basis van de zware keten van myosine - het bepalen van de spiertypologie op basis van een bloedstaal ter vervanging van de traditionele spierbiopsiemethode Op deze manier zullen standaard methodologieën in bewegingswetenschappen transformeren met een breed toepassingsgebied voor gezondheid en sport tot gevolg.