Project

Biomassa omzetting tot gecomprimeerd H2 en CO2 bij omgevingstemperatuur in een bio-elektrochemisch systeem voor productie van chemicaliën