Project

ETV6 : the Achilles' heel of early T-cell progenitor T-cell acute lymphoblastic leukemia

Acroniem
ETV6
Code
3G0C4713
Looptijd
01-01-2013 → 31-12-2020
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Cancer biology
    • Cancer biology
    • Cancer therapy
Trefwoorden
leukemia ETV6
 
Projectomschrijving

T-cel acute lymfatische leukemie (T-ALL) is goed voor 15% van de kinderen en 25% van de volwassen alle gevallen en werd oorspronkelijk geïdentificeerd als een zeer agressieve tumor geassocieerd met een slechte prognose. Recente studies hebben een subset van T-ALLs wiens transcriptie programma's lijken op die van onvolwassen vroeg T-cell progenitors (ETP) en hematopoietische stamcellen geïdentificeerd. Belangrijk is dat deze zogenaamde ETP lekbakken hebben een sterke klinische relevantie, omdat ze worden gekenmerkt door vroegtijdig falen behandeling en een zeer slechte prognose. Het uiteindelijke doel van dit onderzoeksvoorstel is om nieuwe therapeutische middelen te identificeren voor de behandeling van ETP-ALL. Gezien het feit dat deze patiënten huidige behandeling met chemotherapie schema's volledig mislukken, dit project richt zich op de dringende noodzaak om nieuwe therapieën te identificeren in deze agressieve hematologische maligniteiten. Daarom is dit project houdt de belofte voor aanzienlijk verbeteren van de klinische zorg in de nabije toekomst.