Project

Indicatoren voor de effectiviteit van professionaliseringsinitiatieven

Code
110T3415
Looptijd
01-01-2015 → 30-11-2015
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Education curriculum
  • Education systems
  • General pedagogical and educational sciences
  • Specialist studies in education
  • Other pedagogical and educational sciences
Trefwoorden
professionalisering van leraren
 
Projectomschrijving

Er bestaat al heel wat literatuur over professionalisering van leerkrachten en schoolleiders en de effectiviteit hiervan. Hieruit dient een generieke set van indicatoren voor de effectiviteit van professionalisering gedestilleerd te worden. Daarnaast verwachten we, aan de hand van de gekozen generieke set indicatoren, ook richting te krijgen voor de wijze waarop de effectiviteit van professionalisering effectief gemeten kan worden. Met deze opdracht willen we de volgende onderzoeksvragen beantwoorden:

1) Wat zijn de essentiële indicatoren om de effectiviteit van professionaliseringsinitiatieven in kaart te brengen en te evalueren?

2) Empirische toetsing van de indicatoren aan de Vlaamse context: kunnen we deze indicatoren gebruiken om de effectiviteit na te gaan van

professionaliseringsinitiatieven in de Vlaamse context? Dit is een vraag naar toepasbaarheid en hanteerbaarheid van de generieke set van indicatoren voor diverse professionaliseringsinitiatieven. We verwachten niet dat de effectiviteit van professionaliseringsinitiatieven op zich in dit onderzoek empirisch wordt nagegaan.

De focus ligt op de ontwikkeling van een bruikbare

set van indicatoren.

3) Welke methodieken zijn nodig om informatie te verzamelen voor de indicatoren en dus om uitspraken te doen over de effectiviteit van

professionaliseringsinitiatieven?

Welke zijn hierin mogelijke scenario’s? Waarom worden deze scenario’s naar voor geschoven? Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende scenario’s?