Project

Analyse van de duurzame waarde van beleid en performantie in de landbouwsector (Sustainable value analysis of policy and performance in the agricultural sector)

Code
41H02306
Looptijd
01-03-2007 → 31-08-2010
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Applied economics
  • Economic history
  • Macroeconomics and monetary economics
  • Microeconomics
  • Tourism
 • Agricultural and food sciences
  • Agriculture, land and farm management
Trefwoorden
duurzame waarde efficiënte grens bio-folio methode beleidsanalyse duurzame performantie
 
Projectomschrijving

Dit project wil een bestaande methodologie voor de beoordeling van duurzame performantie verder ontwikkelen, aanpassen en testen. De methode is gebaseerd op de analyse van duurzame waarde en tracht landbouwbedrijfsperformantie te relateren aan het gebruik van verschillende kapitaalsvormen (fysisch, ecologisch, menselijk en sociaal). Het project beoogt de methodologie zo aan te passen dat ze kan toegepast worden op het niveau van het landbouwbedrijf, de sectoren, regio’s en over de landgrenzen heen, door ze te combineren met efficiëntie analyse methoden en beleidsmodellen.