Project

Ondersteuning van ondernemingen (profit & non profit) met innovatiepotentieel door grensoverschrijdende tandems van kenniscentra en kennisinstellingen