Project

De Kabinetskaart van Ferraris onder de loupe, nieuw onderzoek in het licht van nieuwe technieken

Code
3G092210
Looptijd
01-01-2010 → 31-12-2015
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • History
    • Study of regions
  • Engineering and technology
    • Geomatic engineering
Trefwoorden
historische cartografie historisch G.I.S. legende filiatiestudie Oostenrijkse Nederlanden georeferen
 
Projectomschrijving

Ferraris’ Kabinetskaart (1770-1778) is de oudste grootschalige, gebiedsdekkende topografische kaart van onze regio. In een eerste fase worden de semiologie, semantiek, geometrische vervormingen en geodetische grondslag van de kaart onder de loep genomen en filiaties uit en naar ander kaartmateriaal bestudeerd. De zo opgedane kennis wordt gebruikt om de kaart te integreren in een historisch G.I.S. met vage elementen.