Project

MET-CERTIFIED - Ontwikkeling van internationale normen en certificeringsregelingen voor mariene energietechnologieën

Looptijd
01-09-2016 → 31-08-2019
Financiering
Europese middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Electrical energy production and distribution
    • Renewable power and energy systems engineering
    • Hydro energy
Trefwoorden
certificeringsregelingen mariene energie
 
Projectomschrijving

Dit project brengt belanghebbenden uit de 2SEAS-regio samen in een gecoördineerde poging om de eerste internationaal erkende gecertificeerde getijdenvermogentechnologieën voor zowel drijvende als dam-geïntegreerde markten in de 2SEAS-regio tegen 2018 te demonstreren. Het verwachte resultaat van het project is een verhoogde acceptatie van verzekerbare en daarom bruikbare getijkrachtcentrales in de 2SEAS-regio en daarbuiten. Daarnaast zullen bestaande netwerken worden verbonden en versterkt via dit project dat zich bezighoudt met beleid, governance, MKB, toeleveringsketen, technologie en milieu op het gebied van mariene energie.