Project

Het gebruik van koudwaterkoraal minimounds als analoog voor de groei van grote koraalbanken: inschatting van de verantwoordelijke omgevingsvariabelen en anthropogene invloed (MINIMOUND)