Project

Geavanceerde katalytische omzetting van biomassa naar middeldestillaten in gesmolten zouten

Acroniem
ABC-SALT
Code
41I09118
Looptijd
01-04-2018 → 30-09-2022
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Catalysis and reacting systems engineering not elsewhere classified
    • (Bio)chemical reactors
    • Chemical process design
    • Sustainable and environmental engineering not elsewhere classified
Trefwoorden
zouten biomass
Overige informatie
 
Projectomschrijving

OpenHeritage is gericht op het ontwikkelen en testen van een inclusief besturingsmodel en een ondersteunende toolbox voor het adaptieve hergebruik van erfgoedelementen. Het bouwt voort op de rol van gemeenschappen en de mogelijkheid om hen te machtigen in het herontwikkelingsproces gebaseerd op de concepten van erfgoedgemeenschap en participerende cultuur. Het project werkt met een open definitie van erfgoed, niet beperkt tot beursgenoteerde activa, maar ook met betrekking tot gebouwen, complexen en ruimten die een symbolische of praktische betekenis hebben voor lokale of trans-lokale erfgoedgemeenschappen. Inclusiviteit betekent ook de integratie van een coalitie van belanghebbenden in het hergebruik en onderhoudsproces, de integratie van middelen met nieuwe financiële en economische modellen en het werken met de lokale sociale, ecologische, administratieve en economische context van de erfgoedsites. Territoriale integratie is eveneens een essentieel element: het planningsproces gaat verder dan een gebouw of een site om bij te dragen aan de transformatie van bredere gebieden. OpenHeritage verbindt verschillende cases in heel Europa, waaronder zestien Observatory Cases (OC's), die adaptieve hergebruiksprojecten zijn die diepgaand worden bestudeerd en vergeleken, en zes Cooperative Heritage Labs (CHL's), lopende projecten die worden bewaakt door consortiumpartners, waar het co-creëert en test zijn inclusieve model. De cases bevinden zich in een verscheidenheid van stedelijke, peri-urbane en natuurlijke omgevingen en omvatten diverse erfgoedactiva. OpenHeritage zal een website (Heritage Point) lanceren om een ​​forum te bieden voor betrokkenheid en ondersteuning van resource-integratie bij de CHLs, en zal een database creëren van onderzoeksresultaten op macro- en microniveau, waarbij systematisch verzamelde informatie over het regelgevingskader in heel Europa wordt verbonden met huidige erfgoed hergebruikspraktijken zoals geanalyseerd in de OC's. Gebruikmakend van de OC's en CHL's als uitgangspunt, stelt OpenHeritage een verspreidingssysteem in om de acceptatie van innovatie bij adaptief erfgoedhergebruik te ondersteunen.

 
Rol van UGent
De hoofdrol van de Universiteit Gent in het ABC-Zout project is gewijd aan Work Package 4 (Hydro-pyrolyse in gesmolten zouten). Hier worden de fundamenten van hydropyrolyse van biomassa in gesmolten zouten onderzocht, waarbij reactiemechanismen worden afgeleid om de beste omstandigheden voor hydropyrolyse in gesmolten zout te bepalen, met de opbrengst en kwaliteit van vloeibare producten als belangrijkste prestatie-indicatoren.