Project

De impact van een SARS-CoV-2 infectie op hersenpathologie en vice versa.

Code
11PAV24N
Looptijd
01-11-2023 → 31-10-2027
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Inflammation
  • Infectious diseases
  • Virology
  • Cognitive neuroscience
  • Pathophysiology
Trefwoorden
ernstig acuut respiratoir syndroom coronavirus 2
 
Projectomschrijving

Meer en meer patienten kampen maanden na een SARS-CoV-2 infectie nog met ernstige symptomen. Dit ziektebeeld wordt in de volksmond "long-COVID" genoemd en omvat vaak klachten zoals vermoeidheid, "brain fog", hoofdpijn en cognitieve stoornissen. Symptomen die op een mogelijke betrokkenheid van het centrale zenuwstelsel wijzen. Bovendien tonen patiëntengegevens aan dat een SARS-CoV-2-infectie het risico op de ontwikkeling van neurodegeneratieve ziekten zoals de ziekte van Alzheimer (AD) kan verhogen. Gezien het feit dat er wereldwijd meer dan 750 miljoen gevallen van SARS-CoV-2 infecties zijn en dat bij een aanzienlijk aantal patienten ook neurologische symptomen worden gemeld, is er een dringende nood om dit dieper te onderzoeken. In mijn doctoraatsthesis wil ik het effect van een SARS-CoV-2 infectie op gezonde en AD hersenenen bestuderen. Vervolgens zal ik, als er nadelige effecten worden waargenomen, het potentiële beschermend effect van een SARS-CoV-2 antivirale therapie op de door de infectie verzoorzaakte symptomen onderzoeken. Ten slotte zal ik ook het effect van AD pathologie op de ernst van COVID-19 nader bekijken om te bepalen of AD pathologie de muizen vatbaarder maakt voor ernstige COVID-19 uitkomsten. Samengevat zal een beter begrip van de impact van een SARS-CoV-2 infectie op gezonde en AD hersenen en vice versa, helpen om de potentiële langetermijn effecten van de COVID-19-pandemie beter aan te pakken.