Project

COLIGO: Orale aflevering van geselecteerde multivalente oligosacchariden om varkens te beschermen tegen F18 + E coli infecties / diarree

Acroniem
COLIGO
Looptijd
01-09-2013 → 31-07-2015
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Industrieel Onderzoeksfonds
Promotor
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Microbiology
  • Systems biology
 • Medical and health sciences
  • Laboratory medicine
  • Microbiology
  • Laboratory medicine
  • Laboratory medicine
  • Microbiology
Trefwoorden
varkens F18+ E. coli receptor analogen bloedgroep A type 1 hexasaccharide multivalente oligosacchariden
 
Projectomschrijving

Gastro-intestinale ziekten, zoals speendiarree en/of slingerziekte komen vaak voor na het spenen van biggen. Antibiotica worden routinematig gebruikt om deze infecties te bestrijden. Maar omwille van de alarmerende opkomst van pathogenen die resistent zijn tegen meerdere antibiotica, is het een dringende noodzaak alternatieven te ontwikkelen. In een eerder StarTT project konden we aantonen dat de monomere bloedgroepsuikers inderdaad de in vitro binding van F18+ E. coli aan intestinale villi van het varken konden inhiberen. Bovendien werd getoond dat multimerizatie van de bloedgroepantigenen de doeltreffendheid van deze moleculen met 250 keer kon verhogen. Het doel van dit project is om nieuwe multimere vormen van A6-1 te ontwikkelen met als uiteindelijk doel de doeltreffendheid van deze moleculen te testen in een in vivo F18+ E. coli challenge experiment. Een partner uit de biotechnologische sector werd gevonden die complexe suikers, zoals bloedgroep A6-1 kan produceren op grote schaal via fermentatie. Bovendien heeft dit bedrijf expertise in het functionaliseren van deze suikers om multimere vormen te produceren. Daarom zal in dit project nauw samengewerkt worden tussen de biotech partner en UGent.